tm logo

بسم الله الرحمن الرحیم

تعلیقی بر سخنان عدنانی در خطاب «و یحیی من حی عن بینه»

عدنانی در سخنانش می گوید:«اگر در میان سلف صالح کسی را می شناختیم که وجبی از خاک مسلمانان را به بهانه حفظ پایگاه مردمی، یا جلوگیری از تخریب ساختمانها یا برای جلوگیری از خونریزی و یا هر مصلحت خیالی دیگر به کفار تسلیم کرده باشد، بدون شک ما نیز چنین کاری می کردیم. 

همان گونه که جماعت القاعده ی تابع سفیه  امت (دکتر ایمن الظواهری) چنین کاری انجام داد. اما ما تا سرحد مرگ می جنگیم، یا در کمال سادگی و کریمانه در سایه عزت دین مان زندگی می کنیم، یا شریفانه در این مسیر مرگ را بر زندگی ترجیح می دهیم.»

از این سخنان چنین برداشت می شود که عقب نشینی ازمناطق تحت تصرف، در فرهنگ لغات داعش جایی ندارد. حتی اگر شهری که به آن پناه برده اند بمباران شده و خانه هایش تخریب و مزارعش نابود شوند. در این شرایط عدنانی راه حل را تنها در یک چیز خلاصه کرده است و آن اینکه «تا لحظه مرگ می جنگیم» حتی عدنانی تنها به انتخاب این راه حل بسنده نکرده بلکه شروع  کرده است به سرزنش و انتقاد نسبت به کسانی که غیر از این راه حل را برگزیده اند.

اما آن وقت تعجب می کنی و تعجبت بیشتر می شود که بدانی داعش خود مرتکب چنین کارهایی شده، و پیوسته اعتراف می کند که تا چندی پیش نیز چنین کاری کرده است.مثلا در سال 2011 موسسه فرقان مصاحبه ای  با ابوعبیده عراقی عضو مجلس شورای دوله ترتیب داد که در آن آمده است: «از زمان شروع توطئه صحوات(شوراهای بیداری) و اینکه برادران تصمیم گرفتند سیطره بر مراکز شهرها را رها کنند از همان وقت فعالیت نظامی میدانی مستمر از نظر کمی و کیفی رو به ترقی بوده است» صفحه 22

و همچنین همین امر را  در شماره 5 نشریه النباء مورد تاکید قرار داده اند: «اما آن وقت به سبب فشار حمله صلیبی رافضی  و نیز عقب نشینی مسلمانان از شهرها امکان ملزم کردن کسانی که از کنار گذاشتن ماهواره ها خودداری نمودند وجود نداشت» صفحه 8
او در اینجا اقرار می کند که عقب نشینی کردند و شهرها را به کفار تسلیم کردند!! و تا لحظه مرگ نجنگیدند!!

و تعجب تو بیشتر می شود وقتی ببینی این کلام درون خودش حاوی تناقضات صریحی است. عدنانی می گوید: «ای  آمریکا آیا گمان می کنی شکست یعنی از دست دادن شهری یا تکه ای از زمین؟ و آیا زمانی که شهرها را در عراق از دست دادیم و بدون هیچ شهر یا زمینی به صحرا بازگشتیم شکست خوردیم؟  و آیا اگر زمانی موصل و سرت و رقه و تمامی شهرها را از ما پس بگیری و ما به شرایط روز اول خود برگردیم، بدان معناست که پیروز شده ای و ما شکست خورده ایم؟ هرگز!! »

اینجا عدنانی حرف از عقب نشینی به سوی صحرا و از دست دادن شهرها می زند!!!! آیا امکان دارد کسی که تا سرحد مرگ می جنگد و عقب نشینی نمی کند، چنین حرفی بزند؟! تو که می گویی در آینده به سوی صحراء عقب نشینی می کنم ، سخنی که کمی قبل به زبان آوردی را فراموش کردی که اگر چه تمام شهرها هم از ریشه نابود شوند تا لحظه مرگ می جنگی.

از طرف دیگر سوالات دیگری مطرح می شود: آیا این صحیح است که هیچکدام از سلف و صحابه به خاطر مصلحت معین و مشخصی از مناطق تحت سیطره خویش عقب نشینی نکرده اند؟! جواب: خیر، بلکه صحابه در جریان فتوحات زمان خلافت عمربن الخطاب رضی الله عنه عقب نشینی کردند. و تمام اصحاب موجود در شهر حمص تصمیم به عقب نشینی از این شهر گرفتند و خود عمر رضی الله عنه نیز همین تصمیم را برایشان گرفت.

در كتاب (مختصر تاريخ دمشق نوشته ابن عساكر) آمده است. بعد از آنکه خبر تصمیم صحابه مبنی بر عقب نشینی از حمص به عمربن الخطاب داده شد. آن را ناخوشایند دانست. اما سفیان بن عوف فرستاده ابوعبیده جراح (فرمانده مسلمانان) به او گفت: «همانا کسی که در صحنه حضور دارد چیزهایی می بیند که شخص غائب نمی بیند، همانا پادشاه روم سپاهی علیه ما جمع کرده است که تابحال کسی چنین سپاهی علیه گروهی دیگر جمع نکرده است.» عمر پرسید آیا این تصمیم به اجماع صحابه گرفته شد؟ گفت: بله پس عمر سخنش را با این کلام پایان داد: «ان شاء الله خداوند آنها را بر تصمیمی جز آنچه خیر آنها در آن باشد جمع نمی کند.»

بعد از آن صحابه بدون جنگ از حمص عقب نشینی کردند. و سخنی مانند سخن عدنانی بر زبان نیاوردند. که گفت : «اما قرآن عزیز و کریم و سنت مطهر و منهج استوار و دین حق، کوتاه آمدن یا تحریف را برنمی تابد، لذا تا مرگ خواهیم جنگید اگرچه مزارع نابود و خانه ها ویران و ناموس ها هتک حرمت شده و جانها قربانی گردند»

مگر آنکه او قرآن و سنت را از صحابه و امام عمر بهتر فهمیده باشد یا اینکه سلف او کسانی غیر از سلف صالح ما هستند که این امر دیگریست.

سوماً: عقب نشینی برای گروه های چریکی که وارد جنگ نابرابر با ارتش های نظامی می شوند امری واقعی و عقلی و منطقی است!

ابوعبیده العدم مسئول امنیتی تنظیم القاعده در کتاب «نظریه توسعه و گسترش در جنگ چریکی» این چنین می گوید: «بلکه در بسیاری ازاوقات دشمن از بعضی از مناطق عقب نشینی می کند تا تو را در کمین "دفاع ازخود" قرار داده که منجر به محاصره شدنت گردد و سپس به یکباره تو را نابود کند. و این سیاست ارتش های نظامی در تعامل با شبه نظامیان است که باید آن را به خوبی مد نظر قرار داد.»

پس دشمن می خواهد تو را در منطقه ای معین قرار دهد و تو تا آخرین نفس از خودت دفاع کنی، تا بدین وسیله تو را به مرحله نابودی بکشاند، چون او هم از نظر نیرو و هم از نظر تجهیزات از تو قوی تر است. پس در این شرایط باید تو این فرصت را به او ندهی و عقب نشینی کنی و تاکتیک "شپش و سگ" را بکار بری.

سال 2012 وقتی ترکی بنعلی از یمن برگشت ما با او نشستی داشتم و از او پرسیدم چرا مجاهدان به این سرعت از یمن عقب نشینی کردند؟ در جواب سخنی حکیمانه گفت: «حفظ نفرات بر حفظ زمین مقدم است، چون نفرات به زودی زمین را دوباره پس خواهند گرفت.»

پس آیا عاقلانه است جماعات جهادی با ماندنشان در  شهرها و جنگیدن تا آخرین نفس و عدم عقب نشینی حتی در صورتی که ضرروت اقتضا کند ، به دشمنان فرصت دهند تا آنها از پای درآورده و نابود سازند؟ چنین حرفی را جز یک انسان احمق بر زبان نمی آورد.
سپس عدنانی می گوید: «قرآنمان بر ما فرض می کند که با تمام جهان بدون استثنا بجنگیم.»

اما در خطاب قبلی خود گفته است: « حکمت آن است که تا می توانی کمتر برای خود دشمن تراشی نموده و جبهات جنگ را کاهش دهی، این که با تمام مردم وارد جنگ شوی و چندین جبهه را به روی خودت بگشایی حماقت است.»
پس امری که به نص قرآن واجب است قبلا نزد عدنانی حماقت محسوب می شد! یا شاید داعش قرآنی جدید پیدا کرده تا حکم از حماقت به واجب تغییر کند.

نکته آخر در این باب این است که عدنانی می کوشد تا عقب نشینی را امری عادی جلوه دهد، اما آیا عقب نشینی کردن و برگشتن دوبار به صحرا بیانگر چیست؟ به این معنا است که طرف مقابل می تواند به این دعای عدنانی استدلال کند تا آن ها را خوارج بداند:«خداوندا اگر این دولت، خوارج است، پشتش را بشکن و پرچمش را بر زمین انداز. خداوندا و اگر این دولت دولتی اسلامی است پس ثابتش کن و عزیزش بدار و نصرتش ده و در زمین به او تمکین ببخش» چون عدنانی گفت اگر پیروز شدم و نفوذم در منطقه بیشتر شد، پس این یعنی من شخصی عقیده پاک هستم، و اما  او شکست و عقب نشینی را با خارجی بودنش مرتبط ساخت.

دوماً این بدان معناست که داعش، مصداق خلافت بر منهاج نبوت که در حدیث آمده است، نیست!! به دلیلی بسیار ساده و روشن، و آن اینکه خلافت به نص حدیث بعد از پایان یافتن دوره ی رژیم های مستبد برپا می شود و این بنا به قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودند: «سپس حکومت های مستبد و جبار خواهند بود و تا آن زمان که خداوند بخواهد ادامه خواهند داشت سپس آنگاه که خداوند اراده نماید آن ها را بر می چیند سپس خلافتی خواهد آمد که بر منهج نبوت است» پس خداوند این نظام ها را برمی چیند و «بعد از آن» خلافت را برپا می دارد.

اما خلافت بغدادی برپا شد در حالی که حکومت های مستبد هنوز پابرجا هستند و داعش حکومت هایی  که با آن ها می جنگد را نتوانسته براندازد چه رسد به حکومت های دیگر که داعش کمترین ضرری برایشان نداشته است، و اگر این کشورها بتوانند بر داعش چیره شوند وآن را به صحرا برگردانند و تمکین - که شرط ولایت و حکومت داری است- را از او بگیرند به این معناست که ما هنوز در زمان حکومت ها ی مستبد هستیم. لذا این ادعای "خلافت بر منهاج نبوت" چیزی نیست جز هذیان گویی و تلاشی برای اینکه خود را مصداق فرموده ی پیامبر صلی الله علیه و سلم قرارداده تا بدین وسیله مردمان ساده اندیش را به سمت خود جذب نمایند.

پس برگشتنشان به صحرا به دلیل عواقبی که به دنبال خواهد داشت به همین سادگی که عدنانی تصور می کند نیست، اگر چه عدنانی تلاش کند آن را امری عادی جلوه دهد.