tm logo

تمکین: در حملات امروز جنگنده های روسی-نصیری به شهر حلب و حومه بیش از 50 تن از شهروندان غیرنظامی که تعداد زیادی از آنان زن و کودک هستند به شهادت رسیده و دهها تن دیگر هم زخمی شدند.