سید قطب رحمه الله در کتاب «معالم فی الطریق» می‌فرماید: «جنگ میان مومنان و دشمنان جنگ عقیده است و اصلاً این جنگ جز عقیده، بخاطر هیچ چیز دیگری نیست و دشمنانشان بجز ایمان هیچ جرم و گناهی ازآنها سراغ ندارند و جز بخاطر عقیده، ازآنها خشمگین و ناخرسند نیستند.
نامه‌ی مادرِ شیخ‌الاسلام ابن تیمیة ابن تیمیة رحمه الله نامه‌ای به مادرش می‌نویسد و از اینکه مدتی از مادرش دور بوده و به ‌خاطر برخی از امور دین و دعوت در مصر اقامت گزیده، از او معذرت‌خواهی می‌کند. مادر ابن تیمیة در جواب نامه‌ی پسرش چنین می‌نویسد :
وحدت بین شیعه و سنی شعاری قدیمی و جدید است که هر از چندگاهی برخی از منتسبان به دو گروه به خاطر لزوم وحدت و اتحاد مابین هم سر می دهند اما به سرعت تلاش ها و فریادهایشان فرو می پاشد و سدّی در مقابل تحقق خواسته های آنها میگردد
مقاله در نقد جمله مشهور: «من اسلام را در میان غیر مسلمانان یافته ام ، و همواره مسلمانان را بدون التزام به اسلام دیده ام.» نوشته شده است.
نصیحتی دلسوزانه برای آنان که با خلوص نیت و با قصد اقامه ی دین به تنظیم دوله پیوستند
صحابی گرانقدر جلیبیب رضی الله عنه خانواده مشهوری ندارد، نه مال و دارایی ای دارد و نه پست و مقام و چیزی! او فقیر است. لباس کهنه و پوسیده بر تن دارد بد شکل و بدچهره است اما خوش اخلاق است و خوی شوخ طبعی در او بود و با وجود تمام این ها مجرد…
صفحه1 از3
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است