وحدت بین شیعه و سنی شعاری قدیمی و جدید است که هر از چندگاهی برخی از منتسبان به دو گروه به خاطر لزوم وحدت و اتحاد مابین هم سر می دهند اما به سرعت تلاش ها و فریادهایشان فرو می پاشد و سدّی در مقابل تحقق خواسته های آنها میگردد
مقاله در نقد جمله مشهور: «من اسلام را در میان غیر مسلمانان یافته ام ، و همواره مسلمانان را بدون التزام به اسلام دیده ام.» نوشته شده است.
نصیحتی دلسوزانه برای آنان که با خلوص نیت و با قصد اقامه ی دین به تنظیم دوله پیوستند
صحابی گرانقدر جلیبیب رضی الله عنه خانواده مشهوری ندارد، نه مال و دارایی ای دارد و نه پست و مقام و چیزی! او فقیر است. لباس کهنه و پوسیده بر تن دارد بد شکل و بدچهره است اما خوش اخلاق است و خوی شوخ طبعی در او بود و با وجود تمام این ها مجرد…
بررسی و نقد افکار راشد الغنوشی رئیس حزب نهضت کشور تونس
 قضیه ی حَکَم قرار دادن شریعت نزد مسلمان قضیه ی ایمان و تسلیم است و اصل و اساس نیز در ایمان آوردن و تسلیم شدن در برابر قضیه ی حاکمیت خداوند محبت وحی است به این اعتبار که این احساسی که نسبت به حُکم خداوند وجود دارد.. نشأت گرفته از محبت است.
صفحه1 از3
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/tammzsbu/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 219

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/tammzsbu/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 226

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/tammzsbu/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 219

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/tammzsbu/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 226

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/tammzsbu/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 219

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/tammzsbu/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 226