26 خرداد, 1398

سلسله مقالاتی از حمزه درویش، زندانی اهل سنت از تجربیات خود در زندان

ک جوان اهل سنت اهوازی به نام “مجید هاشمی" روز گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه در اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

سید توحید قریشی و حمزه درویش دو تن از زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت و اهل تالش پس از احضار از سوی دفتر معاونت سلامت زندان به مکان نامعلومی منتقل شدند.

متن بیانیه جمعی از زندانیان عقیدتی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در محکوم کردن توهین به مقدسات اهل سنت در شبکه پنج سیما :

درخواست دادخواهی حمزه درویش زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج نسبت به پرونده خود و اتهامات وارده به ایشان

صفحه1 از4
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است