25 آذر, 1398

اسرار زندان - قسمت چهارم

تجربه های حمزه درویش در زندان - قسمت چهارم

- به نام خدای خالق هستی، که انسان را از علق آفرید.

- به نام او که اکرم است؛ خدایی که با قلم تعلیم داد و آنچه را انسان نمی دانست به او آموخت.

- در حلقه اول (مقدمه) عنوان کردم که وقتی یک شخص متهم عقیدتی سیاسی اهل سنت دستگیر می شود، دو حالت را در پیش رو دارد.

- 1- غالب می شود(پیروز و استوار در دعوت و تبلیغ).

- 2- مغلوب شدن (شکست و برگشت از دعوت و تبلیغ)

- که انتخاب این دوحالت بستگی به شخص متهم دارد.

- بنده در این حلقه می خواهم طبق تجربیات خود و دیگر زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت، توضیحات مختصری در رابطه با تاثیرات مثبت و منفی این دو حالت عنوان کنم، تا بلکه مبلغان دینی اهل سنت بتوانند در صورت قرار گرفتن در وضعیت مشابه بنده و امثال بنده تصمیم گیری صحیح و درست را اتخاذ کنند.

- تجربیاتی که بنده به شخصه هر دو حالت آن را تجربه کرده و نتیجه و تاثیرات و تبعات آن را به عینه دیده و آن را کاملا حس کرده ام.

- می توان برای ارائه یک تعریف کلی در رابطه با نتیجه و تاثیرات دو حالت غالب و مغلوب شدن، به معنی و تفسیر آیه 6 سوره جن اشاره کرد.

- این آیه به وضوح، اثرات غالب و مغلوب شدن را بیان می کند.

- ﻭَﺃَﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﺭِﺟَﺎﻝٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺈِﻧْﺲِ ﻳَﻌُﻮﺫُﻭﻥَ ﺑِﺮِﺟَﺎﻝٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠِﻦِّ ﻓَﺰَﺍﺩُﻭﻫُﻢْ ﺭَﻫَﻘًﺎ. (سوره جن آیه 6). 

- همانا مردانی از انس بودند که به مردانی از جن پناه می جستند که با این پناه جستن، بر غرور و تکبر جنیان و سرکشی و تمرد انسان افزوده می شد.

- در تفسیر این آیه وارد شده است که: در عصر جاهلیت، مردانی از انسان وقتی از صحرایی جهت سفر تجاری عبور می کردند به خدای آن صحرا، که به تصور خود از جنیان بودند پناه می جستند که هر چقدر بیشتر پناه می جستند به همان اندازه بر ترس و وحشت و سرکشی آنها افزوده و به همان اندازه مورد اذیت و آزار جنیان قرار می گرفتند.

- یکی از مصادیق انس در آیه ذکر شده شخص متهم بوده و مصداق جنیان هم کارشناسان امنیتی باشد.

- در اصل این قانون طبیعت است، وقتی به مخلوقی از روی ترس پناه بجویی، آن مخلوق احساس غرور و تکبر و قدرت کرده و سعی می کند شخص مقابل خود را خوار و ذلیل کند.

- اینجاست که تفاوت خالق مهربان و مخلوق، به وضوح آشکار می شود.

 

- حالت اول. 1- غالب می شوید.

- برادر دینی ام: در حین بازجویی ها و بعد از دادگاهی و زندانی شدن، هر چقدر بیشتر به طرف کارشناسان ارگانهای امنیتی روی آورده و متمایل شوی، به همان اندازه صبرت کم و بر ترست افزوده شده و بیشتر از پیش مورد اذیتهای روحی و روانی و تحقیر از جانب بازجویان امنیتی قرار خواهی گرفت.

- چرا که این کارشناسان اشخاصی جاهل و نادان می باشند که مذهب و باورش، آلوده از شرک و خرافات و بدعت است که در این رابطه هرگز به خودت اجازه نده یک جاهل و نادان تورا وارد بازی کثیف خود بر علیه اهل سنت سازد و هرگز عزت و رهایی از ذلت را از آنها نطلب و نخواه.

- زیرا خداوند سبحان، عالم و دانا بر سر ونهان و آشکار ماست و مارا از آن باز می دارد.

- همانطور که در سوره نساء آیات 138-139 می فرماید:

- ﺑَﺸِّﺮِ ﺍﻟْﻤُﻨﺎﻓِﻘِﻴﻦَ ﺑِﺄَﻥَّ ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬﺍﺑﺎً ﺃَﻟِﻴﻤﺎً ‏« 138 ‏»

- ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﻋﺬﺍﺑﻰ ﺩﺭﺩﻧﺎﻙ ﺍﺳﺖ .

-ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺘَّﺨِﺬُﻭﻥَ ﺍﻟْﻜﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﺃَﻭْﻟِﻴﺎﺀَ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﺃَ ﻳَﺒْﺘَﻐُﻮﻥَ ﻋِﻨْﺪَﻫُﻢُ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓَ ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓَ ﻟِﻠَّﻪِ ﺟَﻤِﻴﻌﺎً ‏« 139 .

- آﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺠﺎﻯ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ

ﺁﻳﺎ ﻋﺰّﺕ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ؟ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﺰﺕّ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺪﺍﺳﺖ.

- خداوند اینکار را از صفات منافقین بر می شمارد.

- کارشناس ارگان امنیتی آنقدر جاهل و نادان است که ناموس رسول الله (ص) و بهترین یاران رسول الله (ص) را مورد هتاکی و فحاشی قرار داده و به اهل سنت به چشم ناصبی(کافر) نگاه کرده و جان و مال اهل سنت را حلال می داند.

- پس هرگز به سمت کارشناش امنیتی روی نیاور و با رفتارت اجازه نده که کارشناس امنیتی در مقابلت احساس غرور و تکبر کند.

-و تو به عنوان یک جوان عقیدتی اهل سنت در مقابل کارشناس امنیتی کاری کن تا چنان وی خوارو ذلیل شود که با شنیدن اسمت چهار ستون بدن وی به لرزه بیفتد.

- در اصل اعتماد و همکاری و روی آوردن به سمت کارشناس امنیتی به منظور رهایی از انفرادی و حبسهای طولانی مدت، به نوعی خوردن جام زهر (خودکشی) می باشد با این تفاوت که جام زهر (خودکشی) حرام بوده، اما به مراتب درجه گناه و عذاب و عقاب اخروی آن از اعتماد و همکاری و روی آوردن به سمت کارشناس امنیتی که نفاقی آشکارمیباشد و جایگاه و منزلتش درجهنم اسفل السافلین می باشد کمتر است.

- بعد از بازداشت، همیشه و در هر شرایطی صابر بوده و با نماز و توکل بر خدا و خواندن آیات و اذکار برای خود صبر بساز و تنها راه رهایی و عزت و کرامت ایمانی و انسانی تو در دو دنیا با اینکار به دست می آید.

 

همانطور که خداوند به ما توصیه می کند: " ﻭَ ﺍﺳْﺘَﻌِﻴﻨُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﺼَّﺒْﺮِ ﻭَ ﺍﻟﺼَّﻼﺓِ ﻭَ ﺇِﻧَّﻬﺎ ﻟَﻜَﺒِﻴﺮَﺓٌ ﺇِﻟَّﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺨﺎﺷِﻌِﻴﻦَ."

-ﻭﺍﺯ ﺻﺒﺮ ﻭﻧﻤﺎﺯ ﻳﺎﺭﻯ ﺟﻮﻳﻴﺪ ﻭﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺟﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﺷﻌﺎﻥ، ﮔﺮﺍﻥ ﻭﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ. 

(سوره بقره آیه 45).

- اگر به کتب تاریخی مروری داشته باشیم، خواهیم دید که بسیاری از علماء اهل سنت حاضر به حبس های طولانی مدت و اعدام و حتی قطعه قطعه شدن بدنشان شده اند، اما حاضر به برگشت از عقیده و باور خود در مقابل روافض نشده اند.

- زیرا الگوی این علماء ربانی، پیامبران و حواریون آنها می باشند که خداوند شهادت آنها و کشته شدنشان در زیر شکنجه و سیاه چاله های طواغیت در طول تاریخ را به عنوان نصرت و پیروزی واقعی ذکر می کند.

- در کتب تاریخی آمده است که وقتی شاه اسماعیل صفوی در آذر ماه سال 889 هجری قمری وارد هرات شد، و بسیاری از علماء بزرگ اهل سنت را جمع کرده و به آنها دستور داد تا بر فراز منبر رفته و از مذهبشان یعنی اهل سنت دست کشیده و از آن تبرا کنند (درخواستی که اکنون در حکومت رافضی جمهوری اسلامی جهت تغییر مذهب در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات موجود می باشد که به زندانیان اهل سنت گفته می شود در صورت تغییر مذهب حبس آنها کم و یا اعدامشان شکسته می شود).

- اما در جواب هیچ یک از علماء و بزرگان اهل سنت حاضر به اطاعت از شاه اسماعیل صفوی نشدند و در عوض شاه اسماعیل صفوی دستور قتل آنها را به طرز فجیعی صادر کرد.

- که از جمله ی آن می توان مولانا تفتازانی که از بزرگترین فقهای جهان اسلام می باشد را نام برد.

- شاه اسماعیل صفوی، مولانا تفتازانی را به حضور خواسته و به وی دستور داد که از مذهب خویش یعنی اهل سنت دست بکشد و از آن تبرا کند و حکم کافر بودن اهل سنت را صادر کند.

-اما در جواب، مولانا تفتازانی هرگز زیر بار این دستور و ظلم و ذلت نرفته، که در نتیجه دولت صفوی (رافضی) مولانا تفتازانی را با دستور شاه اسماعیل صفوی، آرام آرام قطعه قطعه کردند تا چندین ساعت زیر شکنجه زجر بکشد و بعد بمیرد (شهید شود).

- مشابه این عمل را حکومت رافضی جمهوری اسلامی در طول این 40 سال تکرار کرده است.

-به عنوان مثال در تاریخ 1395/5/11 جمهوری اسلامی 25 جوان اهل سنت کرد زبان ایران را با دست و پای شکسته اعدام کرد.

- علماء ربانی پیروزی واقعی را در صبر و شکیبایی در مقابل اذیت، آزار و شکنجه زورگویان و طواغیت و ایستادگی در مقابل پیشنهادهای تحریک آمیز و عدم سستی و ضعف در مقابل آنها دانسته اند.

- به گواهی و شهادت قران که می فرماید: " ﻭَ ﻛَﺄَﻳِّﻦْ ﻣِﻦْ ﻧَﺒِﻲٍّ ﻗﺎﺗَﻞَ ﻣَﻌَﻪُ ﺭِﺑِّﻴُّﻮﻥَ ﻛَﺜِﻴﺮٌ ﻓَﻤﺎ ﻭَﻫَﻨُﻮﺍ ﻟِﻤﺎ ﺃَﺻﺎﺑَﻬُﻢْ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﻣﺎ ﺿَﻌُﻔُﻮﺍ ﻭَ ﻣَﺎ ﺍﺳْﺘَﻜﺎﻧُﻮﺍ ﻭَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳُﺤِﺐُّﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ."

-ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﺪﺍﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺪ، ﭘﺲ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ، ﻧﻪ ﺳﺴﺘﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺫﻟّﺖ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺻﺎﺑﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ. (سوره آل عمران آیه 146).

- برادر دینی ام: خون ما از خون علماء بزرگواری که در راه حفظ دین و عقیده صحیح، توسط روافض ترور و اعدام و تکه تکه شده اند رنگی تر نمی باشد و همکاری و سکوت و نگفتن حقایق و کوتاه آمدن در مقابل روافض (جمهوری اسلامی)، به خاطر آزادی زودتر از قرار معین از زندان، نوعی خیانت به خون علمائی چون: کاک احمد مفتی زاده، شیخ ناصر سبحانی، کاک فاروق فرساد، شیخ محمد ضیایی، شیخ علی دهواری، مولانا ابراهیم دامنی، استاد بهمن شکوری و ... می باشد.

- هر چند که بسیاری از این وعده های آزادی دروغی بیش نیست و اگر هم آزادت کنند به قیمت رسوایی در دنیا و تضمین زندان جاوید و ابدی برای آخرتت خواهد بود.

- برادر دینی ام: بنده در جایگاهی نیستم که بخواهم کسی را نصیحت کنم ولی به عنوان تجربه به شما برادران دینی بزرگوارم پیشنهاد میکنم که:

- در دعوت و تبلیغ بسیار احتیاط کنید تا توسط سربازان گمراه و اهریمنی جمهوری اسلامی، دچار فتنه زندان نشوید که در صورت دچار شدن به این فتنه، هرگز فراموش نکنید که در بازجویی ها بر علیه خود و دیگران اعتراف نکنید و بلکه برعکس، وسوسه های شیطانی آنها که از اول تا آخر بازجویی به تو القا می کنند نجات شما در راستگوییست، بلکه نجات شما در مقاومت و ایستادگی و قبول نکردن و تن ندادن به اعتراف دروغی علیه خود و دیگران و عدم قبول همکاری با آنهاست.

- این را بدانید هر اعترافی که بر روی کاغذ می نویسید و آن را امضاء کرده و اثر انگشت می زنید، کارشناس مربوطه آن اعتراف را در مقابل قاضی قرار داده و قاضی طبق آن اعترافات حکم صادر میکند.

- هرچند که در اصل هیچ قانون و عدالتی وجود ندارد و با خیانت در گزارشات خود برای قاضی، می خواهند که عمرت را به تباهی بکشانند و زندگی ات را نابود سازند. (خداوند لعنتشان کند ان شاء الله).

- پس در حد توان خود سعی کنید در دوران بازداشت، بدون قبول کردن همکاری و بدون دادگاهی شدن، آزاد شوید.

که در غیر اینصورت اگر دادگاهی شده و حکم گرفتید، دوباره گول وعده های دروغین آزادی زود هنگام کارشناسان ارگانهای امنیتی را نخورید و بدون هیچ درنگ و وقفه ای، از ظلمی که در حق پرونده شما شده، از طریق رسانه های حقوق بشری آن را رسانه ای کرده و شروع به دعوت و تبلیغ عقیده صحیح در رسانه های اهل سنت کنید و هیچ ترسی از گفتن حقایق در رابطه با ظلم و جنایتهای جمهوری اسلامی در طول 40 سال بر علیه اهل سنت را نداشته باشید.

 

- بهتر است بدانید که کارشناسان امنیتی بارها در حین بازجویی به متهم وعده آزادی می‌دهند که اگر لازم بوده و حقه ای در کار باشد حتما متهم را آزاد خواهند کرد ولی اگر قصد آزاد کردن را نداشته باشند بهانه تراشی کرده و دادگاهی و حبس خواهند داد که در مدت حبس برای جلوگیری از فعالیت متهم بارها به وی در زندان سر زده و دوباره وعده های دروغین آزادی را خواهند داد تا متهم هم فعالیت نکند و هم صبرش رفته رفته کم شده تا بلکه تسلیم و مطیع فرامین و اوامر کارشناسان شیطان صفت شوند.

 

- و اما سخن پایانی این حلقه:

خیلی از جوانان و مبلغان به خاطر اینکه دچار فتنه زندان نشوند از گفتن برخی مسائل خودداری می کنند و عقل سلیم هم این موضوع را تایید میکند.

اما بدان که وقتی دچار فتنه ی زندان شدی، بهترین نعمت و وقت و موقعیتی است که خداوند در اختیار تو قرار داده تا حقایق را با حکمت، یکی پس از دیگری با توکل بر الله بیان کنی.

 

- اینجاست که تو غالب و پیروز بر دشمنان ناموس رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابی آن بزرگوار خواهی شد.

 

- اما خدا نکند که گول خورده و مغلوب شوی که در حلقه بعد در رابطه با مغلوب شدن توضیحاتی را ارائه خواهم داد.

 

 

- حمزه درویش(تالشی)

- 28 خرداد 1398 هجری شمسی

- مصادف با 15 شوال 1440 هجری قمری.

- زندان رجایی شهر کرج(ایران).

 

 

ادامه دارد...

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  1. نظرات (0)

  2. اضافه کنید

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است