01 خرداد, 1398

مجاهدان امارت اسلامی امروز شنبه به هلی کوپترهای مملوء از نیروهای اشغالگر آمریکایی و نظامیان مزدور داخلی حمله کردند و 3 آمریکایی و تعداد زیادی از نیروهای نظامی مزدور را به هلاکت رساندند.

حمله مجاهدان که به روش کمین طراحی شده بود در هنگام فرود آمدن هلی کوپترهای دشمن در مرکز استان روزجان انجام شد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در مورد سفر هیئت امارت اسلامی به تهران توضیح داد.

ایشان در توییتر رسمی خود نوشتند که روز گذشته یک هیئت امارت اسلامی در راستای روابط با کشورهای منطقه، به تهران رسید و وی هدف از این گونه سفرها و همچنین محور مذاکرات را جلب حمایت سیاسی کشورها

کمیسیون امور فرهنګی امارت اسلامی در گزارشی مستند از دست آوردهای امارت اسلامی در سال 2018 میلادی آماری دقیق از پیشروی ها و عملیات های مجاهدان را نشر کرد.

در این گزارش به طور مفصل به میزان سیطره‌ی مجاهدان و رژیم کابل پرداخته شده است

امارت اسلامی افغانستان در سایت رسمی خود به مناسبت 39مین سالروز تهاجم شوروی به این کشور بیانیه‌ای رسمی صادر کرد.

در این بیانیه آمده است که: "همچون امریکای امروزی، اتحاد شورویِ آن زمان نیز هنگام یورش بر افغانستان در صدد تسخیر جهان بود. آن ها پس از سلطه بر اروپای شرقی می خواستند

در یک هفته اخیر مدارس دینی تحت مدیریت امارت اسلامی افغانستان شاهد اجرای مسابقات و مراسم های مختلف بودند.

کمیسیون تعلیم و تربیت امارت اسلامی که از فعال ترین کمیسیون های مجاهدان می باشد مسئولیت اداره و نظارت بر مدارس دینی را بر عهده دارد.

تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است