اعیاد و مناسبت ها

همگان به عظمت رمضان، شب های قدر و دهه ی ذی الحجه و روز عرفه آگاهند، در این خصوص دست های زیادی به قلم رفته و ورق های بسیاری مسطور گشته، اما در این بین روزی بزرگ و مبارک توسط امت مسلمان مهجور گشته، و آن نیست مگر روز عاشورا
مسلمانان در این ایام در موسم عظیمی از طاعات به سر می­برند که در آن به سوی پروردگارشان تقرب می­جویند وآن ایام دهه­ ی ذی الحجه است. ایام پرفضیلتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم می­فرمایند«هيچ روزی نيست که در آن عمل صالح نزد خداوند متعال محبوبتر از اين روزها باشد»
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است