07 خرداد, 1399

استان کردستان از مهم ترین و بزرگترین استان های اهل سنت ایران مي باشى که اغلب جمعیت آن اهل سنت بوده و شیعه ها در آن در اقلیت قرار دارند.

اما علی رغم اکثریت بودن اهل سنت در این استان، همیشه مسئولین و مدیران استان از میان شیعیان غیربومی انتخاب شده اند و خود اهل سنت نقشی در مدیریت جامعه خود نداشته اند.

نامق دلدل، زندانی اهل سنت اهل بوکان که طی ماه گذشته به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شده بود، هفته گذشته به زندان رجایی شهر بازگردانده شد.

"نامق دلدل" در سال 93 برای دومین بار به جرم فعالیت دینی بازداشت شده است. وی به 6 سال حبس محکوم بوده و ۱۴ ماه از مدت زمان محکومیت وی باقی مانده است.

قابل ذکر است ده ها فعال و دعوتگر اهل سنت در زندان های رجایی شهر کرج، سنندج، ارومیه و ... به جرم دعوت و تبلیغ عقاید اهل سنت در زندان به سر می برند.

اداره اطلاعات شهرستان مریوان خانواده "بارزان فاروقی"، از فعالان اهل سنت ساکن در اروپا را در روزهای اخیر برای چندمین بار احضار کرده و مورد بازجویی قرار دادند.

پیشتر نیز نیروهای اطلاعات پس از احضار خانواده بارزان فاروقی تهدید کرده بودند که "افراد ما همه جا حضور دارند و او را هر جا که باشد شکار می کنند".

در یک ماه اخیر تعداد زیادی از دعوتگران و جوانان متدین در شهرهای مختلف اهل سنت کردستان توسط حکومت رافضی ایران بازداشت شدند بعد از نشر این خبر در میان جوانان متدین و اهل مسجد حالت خوف و اضطرابی را در میان آنان مشاهده نمودم و این مسئله من را بر آن داشت که نوشته ای کوتاه را خطاب به جوانان اهل سنت کردستان به طور خاص و به اهل سنت ایران به طور عام بنویسم.

تمکین: روز گذشته، 11 آذر ماه 22 سال از ترور ماموستا محمد ربیعی رحمه الله، از ماموستایان مشهور کرد زبان گذشت.

تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است