30 شهریور, 1398

سازمان جیش العدل اعلام کرد مجاهدان این سازمان صبح امروز به مراسم صبحگاه مشترک پایگاه فرماندهی سپاه حمله کرده اند.

خبرگزاری های وابسته به سپاه نیز به این حمله اشاره کرده و تاکنون به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 5 نفر دیگر اعتراف کرده اند. هنوز آمار صحیح کشته و زخمی ها از سوی سازمان جیش العدل اعلام نشده است.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد دو مهاجمی که به پایگاه حمله کرده موفق شده اند پس از تنفیذ عملیات به سالمی از محل عملیات دور شوند.

خبرگزاری رسمی جیش العدل پس از این عملیات خطاب به نیروهای مسلح رژیم نوشتند:
"همین امروز تصمیم بگیرید و خودتان را از صف این رژیم شیطانی دور کرده و به سوی صف های برداران و خواهرانتان که همان ملت ستمدیده هستند بشتابید."

صفحه2 از2
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است