27 مرداد, 1398

با ابتلائات و آزمایش‌ها چگونه برخورد کنیم؟

سخنران: سید توحید قریشی

چه در هنگام پیشروی و چه در هنگام نابودی ما را آزرده و دردمند کردند.

تجربه‌ی خوارج تنظیم دوله در هنگام پیشروی، با هر معیاری که بسنجید تجربه‌ای شوک‌آور و فاجعه‌بار بود، خوارج و تندرو‌های دوله در این تجربه آرزوها و امیدهای بسیاری را در قیام اهل عراق و شام نابود کردند.

پس از سیطره شبه نظامیان ی.پ.گ موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت آمریکا بر اکثریت مناطق باقی مانده تنظیم دوله در شرق سوریه صدها نفر از زنان مسلمان و کودکانشان به اسارت آنها در آمده اند.

چگونه با بازجـو رویارو شویم؟!

خلاصه ای از کتاب: «فلسفه ی تعامل در پشت میله های زندان»
با تصرف: جلبیب قندهاری
متـرجـم: سامان میرتوکلی

تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است