07 خرداد, 1399

نوجوان و پادشاه
مؤلف: شیخ ابو بصير الطرطوسی (عبد المنعم مصطفى حليمه)
مترجم: عبدالرؤوف شافعی

نام کتاب: رمضان فرصتی برای تغییر

چگونه با بازجـو رویارو شویم؟!

خلاصه ای از کتاب: «فلسفه ی تعامل در پشت میله های زندان»
با تصرف: جلبیب قندهاری
متـرجـم: سامان میرتوکلی

صفحه2 از2
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است