30 تیر, 1398

سالانه شاهدیم كه در مراسم های مختلف جوایزی بزرگ به افرادی در زمینه های مختلف داده می شود تا این که هم اهمیت این زمینه ها برجسته شود و هم این که افراد فعال تشویق شوند. جایزه #نوبل از بزرگترین و مهمترین این جوائز است و به ویژه «نوبلِ صلح» در زمینه های مبارزاتی و سیاسی اهمیت خاصی دارد.

تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است