چاپ کردن این صفحه

بیانیه امارت اسلامی افغانستان به مناسبت سالروز تهاجم شوروی

امارت اسلامی افغانستان در سایت رسمی خود به مناسبت 39مین سالروز تهاجم شوروی به این کشور بیانیه‌ای رسمی صادر کرد.

در این بیانیه آمده است که: "همچون امریکای امروزی، اتحاد شورویِ آن زمان نیز هنگام یورش بر افغانستان در صدد تسخیر جهان بود. آن ها پس از سلطه بر اروپای شرقی می خواستند

از راه افغانستان خود را به آسیای جنوبی به ویژه به آب های گرم هند برسانند. اما پیش از رسیدن به آب های گرم هند، چنان در طوفان خونین مقاومت افغان ها گرفتار شدند که مسکو و کشورهای آسیای میانه نیز از سلطه‌ی آن ها نجات یافتند."

در این بیانیه اشاره شده است که مردم مجاهد افغانستان در حالی 39مین سالروز تهاجم شوروی را تقبیح می کنند که آمریکا را نیز هم اکنون به سرنوشت شوروی دچار کرده‌ و آنها را از لحاظ نظامی و سیاسی شکست داده‌اند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

موارد مرتبط