03 خرداد, 1398

مولوی محمدحسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزاد شهر پس از احضار از سوی دادگاه ویژه روحانیت گرگان روز دوشنبه تحت بازجویی قرار گرفت و در طی بازجویی تهدید شد که در صورتی که به انتقادات خود علیه سیاست های حکومت ادامه بدهد از امامت نماز جمعه منع خواهد شد.

مولوی گرگیج در خطبه های جمعه بارها به تبعیض علیه اهل سنت اشاره کرده و به مسائلی همچون کشتار شهروندان بلوچ توسط نیروهای مسلح و اعدام جوانان اهل سنت و ... اعتراض کرده است.

تمکین: پس از ترور مولوی عبدالغفور جمالزهی (رخشانی) رسانه های حکومتی ایران اعلام کردند که مولوی عبدالغفور جمالزهی در نتیجه اختلافات طایفه ای کشته شده اند.

تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است