02 بهمن, 1398

بعد از گسترده شدن تظاهرات مردم فرانسه در اعتراض به وضعیت اقتصادی، این موضوع در میان کاربران ایرانی فضای مجازی بازخورد زیادی داشته است.

روز شنبه، 18 آذر معترضان فرانسوی موسوم به "جلیقه زردها" برای چهارمین هفته متوالی به اعتراضات خود ادامه دادند. تظاهرات روز شنبه که در شهرهای مختلف فرانسه برگزار شد با برخورد شدید پلیس همراه بود و در اکثر شهرها اعتراضات به صحنه درگیری میان مردم و پلیس تبدیل شد.

تمکین: از سه هفته پیش حرکتی اعتراضی در فرانسه آغاز شد این حرکت اکنون سراسر فرانسه را فراگرفته و بوی انقلاب به خود گرفته است. این اعتراضات مردمی که همراه با خشونت بوده به تظاهرات «جلیقه زردها» مشهور شده است چرا که همه تظاهرکنندگان در اقدامی نمادین در اعتراضات جلیقه های زرد رنگ می پوشند.

تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است