30 شهریور, 1398

پس از انتشار مقاله‌ای از سوی یک ژنرال فرانسوی در انتقاد از عملیات این کشور در شرق سوریه، وزیر دفاع فرانسه از تصمیم خود برای تنبیه این ژنرال خبر داد.

مقاله در نقد جمله مشهور: «من اسلام را در میان غیر مسلمانان یافته ام ، و همواره مسلمانان را بدون التزام به اسلام دیده ام.» نوشته شده است.

تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است