03 خرداد, 1398

روز گذشته معترضان سودانی در حمایت از تظاهرات الجزایری ها شعار سردادند و کاندید شدن بوتفلیقه را برای پنجمین بار در انتخابات ریاست جمهوری محکوم کردند.

مردم سودان بیش از یک ماه است که به تظاهرات علیه سیاست‌های حکومت سودان دست زده‌اند

روز گذشته مردم سودان پس از نماز جمعه به تظاهرات پرداخته و برای چندمین هفته پیاپی به اعتراضات خود ادامه دادند.

اعتراضات مردم سودان ابتدا علیه سیاست های اقتصادی دولت و گرانی آغاز شده بود اما اکنون مردم خواستار سقوط حکومت سودان و برکناری عمرالبشیر پس از سه دهه نشستن بر صندلی ریاست جمهوری هستند.

هزاران سودانی روز جمعه پس از برگزاری نماز جمعه به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات کردند.

نیروهای امنیتی حکومت سودان همچون دفعات گذشته به سرکوب تظاهرکنندگان پرداختند و به سوی آنان گاز اشک آور شلیک کردند.

تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است