تمکین: روز گذشته، 11 آذر ماه 22 سال از ترور ماموستا محمد ربیعی رحمه الله، از ماموستایان مشهور کرد زبان گذشت.

تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/tammzsbu/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 219

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/tammzsbu/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 226