31 تیر, 1398

تمکین: روز گذشته، 11 آذر ماه 22 سال از ترور ماموستا محمد ربیعی رحمه الله، از ماموستایان مشهور کرد زبان گذشت.

تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است