30 خرداد, 1398

چه در هنگام پیشروی و چه در هنگام نابودی ما را آزرده و دردمند کردند.

تجربه‌ی خوارج تنظیم دوله در هنگام پیشروی، با هر معیاری که بسنجید تجربه‌ای شوک‌آور و فاجعه‌بار بود، خوارج و تندرو‌های دوله در این تجربه آرزوها و امیدهای بسیاری را در قیام اهل عراق و شام نابود کردند.

نیروهای اشغالگر آمریکایی در شب 22 دی ماه به یک زندان امارت اسلامی افغانستان در شهرستان جوند استان بادغیس حمله کرده و 40 تن از زندانیان داعشی را با خود بردند.

در این حمله که با همراهی نیروهای رژیم کابل انجام شده است دو تن از کارکنان زندان به شهادت رسیده اند.

نصیحتی دلسوزانه برای آنان که با خلوص نیت و با قصد اقامه ی دین  به تنظیم  دوله پیوستند

شبه نظامیان تحت حمایت آمریکا در شرق سوریه با پشتیبانی جنگنده های آمریکایی موفق به پیشروی در مناطق تحت نفوذ تنظیم دوله در شرق دیرالزور شدند. با این پیشروی نصف شهر هجین که از معدود شهرهای باقی مانده‌ تحت کنترل تنظیم دوله می باشد به اشغال شبه نظامیان موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه درآمده است.

تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است